Short of Lying

Luanda Casella

Short of Lying is tegelijkertijd een verhalende performance én een lezing over verhalen vertellen. Specifieker gaat het stuk over de kracht van verhalen om de werkelijkheid te kaderen en te manipuleren, en over hoe narratief denken door communicatiemedia in beslag is genomen. De voorstelling situeert zich in de conflictueuze wereld van het online publiceren, die zich sinds de jaren ‘90 verhalend denken en storytelling toe-eigent om de neoliberale logica te dienen. In ware TEDTalk-stijl vestigt het stuk de aandacht op de kunst van het discours, terwijl het tegelijk de mechanismen van misleiding blootlegt, om zo een speelse spanning te creëren tussen bewustwording en bedrog.

Winnaar van de Sabam Jongtheaterschrijfprijs op Theater Aan Zee 2018. Uit het juryverslag: "In Short of Lying dissecteert Luanda Casella de leugen als narratieve tool bij uitstek, met een spoken word performance die balanceert tussen stand-­up psychologie, wetenschappelijke TED talk en literaire vertelling. Via een ingenieus gecomponeerde tekst rond bluf, mystificatie en bullshit legt ze op slimme wijze de mechanieken van misleiding bloot.”

Prijs
€ 17
reductie
€ 13 / € 9 (-26)
EN
NL, FR