Joke Van Leeuwen

PEN Vlaanderen is een vrijwilligersorganisatie van auteurs, onderdeel van een wereldwijd netwerk. We zetten ons in voor vrijheid van meningsuiting en komen op voor vervolgde auteurs. Ook proberen we naar hier gevluchte auteurs als auteur zichtbaarder te maken door met hen samen te werken, delen van hun proza of poëzie te vertalen en optredens te regelen. We hebben ook een schrijversflat in Antwerpen waar een half jaar een gevluchte auteur via het International Cities of Refuge Network kan verblijven, en het andere half jaar elke maand een auteur uit Nigeria of Rusland of  een ander dichtbij of ver land.

We hebben Rachida uitgenodigd om lid te worden van ons bestuur en zijn heel blij dat ze heeft toegezegd. We bekrachtigen daarmee ons standpunt en onze waardering voor haar werk en voor haar visie op uitdrukkingsvrijheid.

Ik heb twee klassieke gedichten – een Vlaams en een Hollands – genomen en op elk een variatie gemaakt. Ik lees eerst het origineel en dan mijn variatie.

 

WEET  GIJ? Guido Gezelle (1830-1899)
 
Weet gij waar de wind geboren,
waar de dauw geboren wordt?
Weet gij kunstig op te sporen
wat hierbij, hierboven is?

Weet gij wat de sterren zijn, en
wat de zon, de mane? Wat
in de bergen, in de mijnen
ligt, en in de zee bevat?

Weet gij iets klaar uit te leggen
van al ‘t geen me u vragen kan?
Antwoordt dan en wilt mij zeggen:
Dichten... wat is dichten dan?

 

Weet gij wat gij spint, censoren
waar dit rauw verstoren wordt?
Weet gij lustig niet te horen
wat wie zei, gelooft ge dit?
Weet gij wat versperren is, en
wat een bron van tranen? Wat
in het tergen, in het schrijnen
ligt, wat een idee bekladt?
Weet gij iets raar uit te leggen
van wat men niet verdragen kan?
Antwoordt dan en wilt mij zeggen:
zwichten…wat is zwichten dan?

HERINNERING AAN HOLLAND  Hendrik Marsman ( 1899-1840)

Denkend aan Holland
zie ik breede rivieren
traag door oneindig
laagland gaan,
rijen ondenkbaar
ijle populieren
als hooge pluimen
aan den einder staan;
en in de geweldige
ruimte verzonken
de boerderijen
verspreid door het land,
boomgroepen, dorpen,
geknotte torens,
kerken en olmen
in een grootsch verband.
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijze veelkleurige
dampen gesmoord,
en in alle gewesten
wordt de stem van het water
met zijn eeuwige rampen
gevreesd en gehoord.

 

VERSPLINTERING IN HOLLAND

Denkend aan Holland
zie ik wrede manieren
van klagen door eindig
laagland gaan
rijen ondenkbaar
snijdende schmieren
als voze fluimen
op twitter staan
en in de geweldige
ruimte de dronken
foeterpartijen
verspreid door het land
knokgroepen, orders:
beknot wie niet horen
in het vermolmde
maar grootse verband.
de lucht hangt er laag
en de zon wordt er langzaam
in grijzig en zeurend
vastklampen gesmoord
en in alle gewesten
wordt de stem van de hater
met zijn schreeuwen en stampen
gevreesd en gehoord.