Het lexicon van onze stadsdramaturgen

KVS-stadsdramaturgen Kristin Rogghe, Tunde Adefioye en Gerardo Salinas maken je in ware essay-style wegwijs doorheen ons aanbod voor het nieuwe theaterseizoen.

Elk op hun beurt geven ze je wat achtergrond voor wat er in 2017-18 in KVS zal spelen. Dat aan de hand van de trefwoorden dekolonisatie, kruispuntdenken en nieuwe stedelijkheid. Die woorden doen geen dienst als exhaustieve labels waaronder bepaalde performances vallen, maar wel als denkkaders die ons reilen en zeilen mee bepalen en die voor ons het nadenken over en vormgeven van de realiteit en de toekomst mee stutten.

KRISTIN ROGGHE over dekolonisatie
"Dekoloniseren is een werkwoord: iedereen kan het in de praktijk brengen in zijn of haar eigen domein. Het is een bewustwordingsproces, dat leidt tot andere manieren van denken en doen." Lees meer

Tips: Missie | Het leven en de werken van Leopold II | Fractured Memory | Kuzikiliza

TUNDE ADEFIOYE over kruispuntdenken
"We moeten streven naar het creëren van een terminologie die het best ons complexe bestaan kan bevatten. Door de snijpunten in de realiteit van individuen beter te begrijpen, worden wij als theater beter in staat om het theater meer toegankelijk te maken voor individuen van verschillende gemeenschappen, onder meer door met hen samen te werken." Lees meer

Tips: Beyond the Binary | NOSHEHEORIT

GERARDO SALINAS over nieuwe stedelijkheid
Dankzij die verstedelijking, migratiegolven en nieuwe technologieën hebben we een immense verrijking van ons artistieke spectrum. Zo ontspruiten nieuwe artistieke praktijken onder andere uit mensen die in een ander land tot kunstenaars gekneed werden en autodidacten die vaak experimenteren met nieuwe vormen en kunsttalen. Zij houden de vinger aan de pols van de veranderende stad. Lees meer

Tips: MAPPING Brussel | Work in Progress (WIP) | SLOW #03

 

Beeld © Bas Bogaerts